Řečníci Mental Wellness Days 2022

Těšte se na české i zahraniční odborníky na psychologii, osobní rozvoj a mindfulness.


Mgr. Andrea Změlíková

Mentální trenérka a koučka

Specializuje se na unikátní propojení klasického koučinku a mentálního tréninku. Zaměřuje se na vedení vrcholových sportovců a mladých talentů k vítězství, na získání životní rovnováhy jednotlivců a na zvyšování jejich výkonnosti pomocí metodologie RCS, která se opírá o poznatky z neurověd.
Je mnohonásobnou mistryní SR a ČSR, držitelkou dvou slovenských národních rekordů (1 míle, 2000m).


Jared Finkelstein

Certified Trainer with the Center for Nonviolent Communication, CNVC.org

Jared believes that in a connected world what’s essential is the quality of our connection. As a consultant and trainer he specializes in supporting people and communities to make choices that transform separation and misunderstanding into connection and collaboration.Jared currently resides in Berkeley, California, where he spends his time scheduling workshops, practice groups, residential retreats and consultations with individuals and organizations. When he is not busy with all this, he daydreams ways of popularizing complex ideas into simple packages for general consumption, and plays role-playing games with his friends.


Cristina Muntean

CEO and founder of VORNICA®

Cristina's company mission is to triple the number of women CEOs in Europe by 2030. A former business journalist turned people and organization developer, Cristina works with female leaders from across Europe on the essential questions of our times, from how to avoid burnout, experience more purpose at work and achieve life-work integration, to how to manage our reputation strategically, how to engage all stakeholders in complex business ecosystems, how to close the ever-widening digital gap, and how to drive prosperity for companies and communities alike. Born in Romania, raised in the Czech Republic, and living in and working remotely from Portugal, Cristina is a published book author, relentless innovator, and courageous reflective partner for entrepreneurs and corporate CEOs. She provides her services in English, French, Czech, and Romanian – her mother tongue.  


PhDr. Ondřej Hrách

Lingvista pro AI a popularizátor AI

Ondřej Hrách posledních pět let působil jako lingvista v oblasti konverzační AI – v akademickém týmu Alquist, jehož chatboti opakovaně sklízí globální úspěch, a ve firmě PromethistAI, vyvíjející chytré digitální persony zaměřené na oblast well-beingu. Kromě toho je spoluautorem úspěšného vzdělávacího projektu Aignos, který se věnuje šíření digitální gramotnosti o AI. Vystudoval překlad a tlumočení na Filozofické fakultě UK, ve svém rigorózním výzkumu se zabýval interdisciplinárním pohledem na problematiku strojového překladu. A taky hraje hudbu na skleněné lahve v duu Flaškinet.


Mgr. Bc. Juraj Jonáš

Psycholog, výzkumný a vývojový pracovník

Vystudoval etnologii a psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Působil na Etnologickém ústavu Akademie věd ČR. V současnosti působí v Národním ústavu duševního zdraví, kde se zaměřuje především na studium kognitivních funkcí, psychologii jazyka a mezikulturní psychologii.


Mgr. Zuzana Hanáková

Lektorka, koučka a psychoterapeutka v oblasti osobního rozvoje

Ve firmách propojuje osobní 15leté zkušenosti s odbornými znalostmi z psychoterapeutického výcviku ve Skálově Institutu a koučovacího výcviku u Magdaleny Vokáčové. S firemními klienty často pracuje s tématy nespokojenosti v pracovních vztazích, konfliktů, osobní odpovědnosti, práce s emocemi. V soukromé praxi nejraději provází klienty tématem vnitřního nastavení, přesvědčení a jejich vliv na náš běžný život. V posledních letech se zaměřuje na hlubší poznávání ega a principu zrcadlení ve vztazích. Vede pravidelná terapeutická setkání pro ženy v Lánech a občas přednáší pro veřejnost, školy nebo firmy.


prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

Neurovědec, psychiatr a psychoterapeut, přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK)

 Výzkumně se na 3. LF UK a v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) zabývá studiem léčebného efektu psychedelik, výzkumem schizofrenie, teorií vědomí a využitím neurozobrazovacích metod. Je spoluzakladatelem kliniky Psyon. Prof. Horáček je realizátorem projektu „PSIKET002“, který je finančně podporovaný Nadačním fondem pro pro výzkum psychedelik PSYRES.Studie má za cíl pomoci onkologickým pacientům s depresí a paliativním pacientům na sklonku života, kde psychedelika představují rychlou úlevu od existenciální tísně. 


Mgr. Olga Zimmermann

Psycholožka, koučka a facilitátorka

Olga pracuje jako firemní psycholog, obchodní kouč, trenér soft-skills a poradenství v oblasti duševní pohody a well-beingu. Je fascinována tématy jako mindfulness, psychologická bezpečnost při práci a prevence stresu prostřednictvím rozvoje mentální odolnosti. Do své praxe přináší zkušenosti z globálních korporací v IT a telekomunikačním průmyslu, využívá metody transakční analýzy a zážitkové učení. Je držitelkou magisterského titulu v oboru sociální a pracovní psychologie a postgraduálního diplomu v oboru Business Coaching z Mezinárodního centra pro Business Coaching.


Mgr. Piotr Wardecki

Psychoterapeut, supervizor, kouč, teolog 

Kromě soukromé psychoterapeutické a supervizní praxe působí jako kouč a věnuje se doprovázení manažerů a klíčových pracovníků v jejich profesním růstu. V poslední době se věnuje problematice pomoci obětem trestných činů a také pachatelům a jejich rodinám. Má bohaté, osobní zkušenosti v duchovní oblasti. Ve své praxe nebojí se otevírat otázky víry, spirituality, smyslu života, psychospirituální krize a pod. Mj. se věnuje lidem, kteří přišli o své blízké a nemohou se smířit se ztrátou.


Mgr. Martina Mikesková

Psycholožka, lektorka

Vystudovala psychologii na FF UK, absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii, výcvik v mediaci a školu pro učitele jógy. Věnuje se osobnostnímu rozvoji, diagnostice a psychologickému poradenství, okrajově také oblastí marketingu a lidských zdrojů. Působí jako lektorka etiky, psychohygieny, relaxačních technik a jógy pro pracovníky sociálních služeb. 


Milan Pavlíček

Psychoterapeut

Vystudoval filosofii a pozitivní psychologii na UK, absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik a profesně se pohybuje především v HR, psychoterapii a koučování. Terapii vnímá jako péči o duši a způsob, jak růst ke spokojenějšímu a plnějšímu životu. Jeho klienty jsou jak dospělí, tak  adolescenti. Rád pracuje s tělem, experimenty a meditacemi.


Mgr. & Bc. Zuzana Donáthová

Psycholožka, fyzioterapeutka, lektorka jógy

Fyzioterapeutka a psycholožka, ale i lektorka jógy, která své zkušenosti z psychologické a klinické diagnostiky a poradenství získala po studiu FF UK a FTVS například ve Vojenské nemocnici v Praze. Její specializací je především psychologické poradenství v psychosomatické oblasti, podpora a prohlubování spolupráce týmu psychologů a fyzioterapeutů. Vede semináře s tematikou osobnostního rozvoje a prevence vyhoření. Má za sebou výcvik krizového interventa a je hlavní garantkou Psychologické poradny Soulmio.